You are currently viewing Atuty instalacji grzewczej z kotłami Immergas

Atuty instalacji grzewczej z kotłami Immergas

Kotły z zastosowaniem kondensacyjnej technologii spalania umożliwiają o blisko 50% zmniejszenie ilości szkodliwych substancji do środowiska. Specyfika ich działania polega na zmaksymalizowaniu możliwości odzyskiwania ciepła z pary wodnej w procesie grzewczym, dzięki czemu nie tylko dbamy o środowisko naturalne, ale również osiągamy ogromny wzrost efektywności energetycznej.

Atuty instalacji grzewczej z zastosowaniem spalania kondensacyjnego

kocioł immergasAnalizy audytowe w zakresie tworzenia nowych koncepcji na rynku elektroenergetycznym przewidują systematyczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem jej trzech głównych obszarów, jakimi są wiatr, cieki wodne oraz wykorzystanie energii słonecznej. Te badania jednoznacznie dowodzą, że na drodze do osiągnięcia niskoemisyjnego, samowystarczalnego systemu infrastruktury i gospodarki konieczne jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki wdrażaniu rozwiązań takich jak kondensacyjny kocioł Immergas, który pełni operatywną funkcję źródła ciepła w instalacji grzewczej oraz wyróżnia się innowacyjną technologią spalania z wstępnym mieszaniem, które w bezpośredni sposób ogranicza wydzielanie do środowiska szkodliwych substancji, przy jednoczesnym ich wykorzystaniu w procesie spalania do odzyskiwania strat energii. Ta technologia pozwala zwiększyć efektywność działania instalacji o blisko połowę. Ponadto kotły firmy Immergas charakteryzują się wysoką klasą energetyczną.

Całość instalacji możemy swobodnie rozbudowywać oraz dostosowywać do swoich potrzeb poprzez dobór kompetentnych elementów sieci grzewczej takich jak podłączenie podgrzewacza wody użytkowej czy uzupełniające zestawy hydraulicznych kolektorów kaskadowych umożliwiających podłączenie do instalacji jednocześnie aż do 7 urządzeń.