You are currently viewing Certyfikaty UDT- gwarancja bezpieczeństwa

Certyfikaty UDT- gwarancja bezpieczeństwa

  • Post author:
  • Post category:Usługi

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak istotne jest posiadanie certyfikatów UDT oraz jak ogromne jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników wind- towarowych, tych w wieżowcach, czy ruchomych schodów oraz wielu innych urządzeń.

System certyfikatów UDT- konieczność i obowiązek dla przedsiębiorców

certyfikaty udtWydawane przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikaty UDT, mają za zadanie działać w obszarze bezpieczeństwa publicznego, jednocześnie stymulując jego rozwój. Nie jest to bez znaczenia w dobie tak szybkiego rozwoju inżynierii i techniki. Urząd wciąż proponuje nowe rozwiązania, działając na korzyść użytkowników wcześniej wymienionych urządzeń.  UDT zajmuje się następującymi urządzeniami:  urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki oraz przenośniki kabinowe i krzesełkowe. Ich odpowiedni stan techniczny i konserwacja, zapewniają bezpieczeństwo obsługujących je pracowników oraz użytkowników. Warto uczulać przedsiębiorców na konieczność przeglądów, stałego serwisowania i natychmiastowych napraw wyżej wymienionych urządzeń, gdyż wypadki przy ich obsłudze zdarzają się wciąż nad wyraz często.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje upragnione przez właścicieli firm certyfikaty dopiero wówczas, gdy ma pewność co do dobrego, niemal idealnego stanu technicznego sprawdzanego urządzenia. Pracownicy wydający tego typu certyfikaty powinni cechować się sumiennością oraz dokładnością, aby nie przeoczyć żadnej, choćby minimalnej usterki. Od tego zależy zdrowie i życie wielu ludzi. Zbyt wielu, aby cokolwiek przeoczyć czy zaniedbać.