You are currently viewing Czym jest komora laminarna?

Czym jest komora laminarna?

 

Z komorą laminarna spotkać możemy się w każdym laboratorium. Jej zadaniem jest zapewnienie sterylnych warunków. We wnętrzu komory zachodzi bowiem przepływ laminarny jałowego powietrza, które zostało wcześniej poddane filtracji. Zwykle wyposażona jest ona w specjalną lampę ultrafioletową, która dodatkowo wyjaławia przestrzeń roboczą.

Komora laminarna – wyposażenie laboratorium

komory laminarnePowietrze, które wydostaje się z komory laminarnej tworzy barierę ochronną, dzięki której wnikniecie zanieczyszczeń do wnętrza jest znacznie utrudnione. W pracy z jaką mamy do czynienia w laboratorium całkowicie jałowe warunki są niezwykle istotne. To właśnie dzięki nim możliwa jest praca z hodowlami komórek lub bakteriami. Ze względu na budowę, komory laminarne występują pod postacią pionowego bądź poziomego przepływu powietrza. Ponadto możemy spotkać się również z trzema różnymi klasami tych urządzeń. Pierwsza klasa obejmuje komory z otworem w ścianie frontowej, które jednocześnie chronią pracownika oraz kontrolują wydostawanie się makrocząsteczek zanieczyszczeń powstających w komorze. Ponadto możemy spotkać się z komorami klasy II, które również posiadają otwór w ścianie frontowej, przez który pracownik może wykonywać czynność w jej wnętrzu. Jednocześnie zagrożenie ze strony produktu i możliwość zanieczyszczenia są stosunkowo niskie. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich klasa III obejmuje komory, które posiadają całkowicie zamkniętą przestrzeń roboczą. Pracownik w tym przypadku wykorzystuje rękawice mechaniczne przymocowane do komory, bądź inną barierę fizyczną.

Same komory laminarne w dużym stopniu swoim zastosowaniem oraz pracą przypominają dygestorium, którego zadaniem jest zapobieganie przedostania się do wnętrza laboratorium różnego rodzaju substancji szkodliwych jak gazy czy trucizny. W komorze laminarnej ruch powietrza jest jednak znacznie inny, a mianowicie odwrotny niż w przypadku dygestorium.