You are currently viewing Domy opieki dziennej i stacjonarnej

Domy opieki dziennej i stacjonarnej

  • Post author:
  • Post category:Usługi

Nasze społeczeństwo ma tendencję do procesu starzenia się, jak pokazują badania coraz więcej jest ludzi starszych, schorowanych. Wiek poprodukcyjny również trzeba przeżyć godnie, tak by wszystkie potrzeby były zaspokojone, a człowiek był szczęśliwy. Musimy pamiętać, że starość dopadnie każdego z nas, warto wiec zadbać o najbliższych z naszego otoczenia.

Dom Pomocy Społecznej

dom opiekiDomy opieki dzielą się na dwa rodzaje. Wyróżniamy dom opieki dziennej, który czynny jest od godzin porannych do popołudnia. Tam seniorzy pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, terapeutów zajęciowych znajdą różne zajęcia. W takim domu ludzie starsi szydełkują, czytają gazety, oglądają telewizję, a ich rodziny mogą spokojnie pracować, wiedząc, że są pod dobrą opieką. Dom opieki stacjonarny to już zupełnie inny rodzaj placówki tego typu. Domy pomocy społecznej są dla swych mieszkańców domem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kieruje się tam osoby, które ze względu na swój wiek i jednostkę chorobową nie potrafią już samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Typy takich domów są różne, poczynając od tych dla przewlekle, somatycznie chorych, po te dla osób chorych psychicznie. Tam mieszkańcy mają zapewniona całodobową opiekę. Pobyt w domu jest odpłatny w wysokości siedemdziesięciu procent dochodu własnego mieszkańca. Resztę dopłaca gmina, z której dany człowiek jest kierowany do domu pomocy społecznej.

Tym samym nie jest możliwe umieszczenie osoby tego wymagającej umieszczenie w domu opieki bez udziału odpowiedniego organu jakim jest ośrodek pomocy społecznej. Tym między innymi różni się dom stacjonarny od pobytu dziennego, gdzie zapisać możemy osobę starszą samodzielnie, na własną rękę. Domy pomocy społecznej to instytucja państwowa lub prywatna. Za te ostanie zapłacimy więcej.