You are currently viewing Gdzie można zrealizować usługę wzorcowania?

Gdzie można zrealizować usługę wzorcowania?

 

Prowadząc firmę produkującą różne dobra konieczne jest zapewnienie ich jak najwyższej jakości. Dodatkowo niektóre wyroby podlegają nadzorowi ze strony jednostek certyfikujących. Ich rola jest bowiem niezwykle istotna jeśli chodzi o ogólne bezpieczeństwo osób zgromadzonych w budynku. Jako przykład można wymienić chociażby sprzęty stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej.

Proces wzorcowania miernika elektrycznego

wzorcowanie mierników elektrycznychW celu wykonania niezawodnego urządzenia, które pozytywnie przejdzie wszelkie audyty z jednostek nadzorujących konieczne jest wykorzystanie sprawdzonych urządzeń pomiarowych. Muszą być one dokładne, a wartości przez nie zmierzone muszą odpowiadać rzeczywistemu stanu rzeczy. Właśnie dlatego przez specjalnie do tego celu przygotowane laboratoria przeprowadzane jest cykliczne wzorcowanie mierników elektrycznych co pozwala sprawdzić ich działanie oraz dokładność. Po przeprowadzeniu usługi wystawiane jest specjalne świadectwo wzorcowania, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze wyniki określające chociażby wartość zmierzoną oraz błąd czy niepewność pomiaru. Na podstawie tego można stwierdzić czy dany miernik działa poprawnie i pokazuje rzeczywiste wartości. Wzorcowaniu podlegają wszelkie mierniki elektryczne. Niektóre z nich pozwalają sprawdzić wartość napięcia, natężenia prądu czy mocy. Wszystkie te parametry są niezwykle istotne z punktu widzenia działania poszczególnych maszyn.

Ma to znaczący wpływ na cały proces technologiczny. Jak widać obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem jest cykliczne sprawdzanie sprzętów, które są wykorzystywane w realizowanych procesach technologicznych. Tylko w ten sposób można zapewnić najwyższą możliwą jakość, a także wysoką dokładność wykonania. Producent czasami musi również spełnić dodatkowe wymagania, które są narzucone przez jednostkę certyfikującą.