You are currently viewing Jak chronić konstrukcje stalowe?

Jak chronić konstrukcje stalowe?

  • Post author:
  • Post category:Przemysł

Pożary budynków wybuchają średnio kilkaset razy w roku i mogą to być obiekty mieszkalne, zabytkowe lub produkcyjne. Czas, w jaki ogień trawi budynek, jest ściśle związany z jego rodzajem, materiałami, które się w nim znajdują oraz ewentualnych zabezpieczeń.

Jaki wpływ na konstrukcję stalową ma ogień?

zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowejWiększość budynków mieszkalnych jest wykonana z cegły lub betonu, które są znacznie bardziej odporne na działanie ognia niż drewniane obiekty. W branży handlowej i usługowej, często bywa, że budynki mają stalowe konstrukcje, ponieważ taka jest znacznie tańsza i szybsza w budowie niż tradycyjna. Ma to swoje wady i zalety. Do wad, można na pewno zaliczyć słabą odporność stali na wysoki temperatury, jakie panują podczas pożaru. Z tego względu konieczne jest skuteczne zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na czynne i bierne, które powinny być jednocześnie stosowane. Tylko w taki sposób można znacznie zmniejszyć ryzyko pojawienia się pożaru, a w razie jego pojawienia, skutecznie uniemożliwić mu rozprzestrzenienie się. W czasie pożaru, liczą się sekundy i minuty, dlatego bierne zabezpieczenia mają za zadanie utrudnić rozprzestrzenianie się ognia. Zaliczamy do nich różne impregnaty i powłoki, bezpośrednio nanoszone na stalowe elementy konstrukcji. Możliwe jest również obudowanie konstrukcji specjalnym materiałem ognioodpornym, który znacznie odwleka moment osiągnięcia przez stal, temperatury krytycznej, po przekroczeniu której stal staje się giętka.

Metody zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych są stale poszerzane i unowocześniane, aby jak najlepiej je chronić w trakcie ewentualnego pożaru. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w takich budynkach.