You are currently viewing Kontrola tworzyw poprzez aparaty rtg

Kontrola tworzyw poprzez aparaty rtg

Wszystkie tworzywa, które są produkowane muszą podlegać kontroli bezpieczeństwa, ponieważ nie mogą one stanowić zagrożenia dla osób, które korzystają z urządzeń zbudowanych z tych tworzyw lub z konstrukcji do budowy których tworzywa te zostały użyte, Oczywiście jest wiele przepisów, które regulują to, w jaki sposób, na którym etapie produkcji i jakimi metodami ma zostać zbadane dane tworzywo, aby mogło zostać dopuszczone do obrotu.

Serwis aparatów rtg doskonale zna tę tematykę

Serwis aparatów RTGCzasem też badaniom podlegają gotowe konstrukcje, takie jak mosty czy wiadukty przed oddanie ich do użytku, ponieważ bez przeprowadzonych badań konstrukcja taka nie może zostać odebrana i dopuszczona do użytku przez ludzi, gdyż jest to potencjalnie niebezpieczne. Kontrola tworzyw jest bardzo ważna, a osoby, które ją przeprowadzają podlegają odpowiedzialności karnej, jeżeli niedbale dokonają badań lub udowodni się im celowe zafałszowanie wyników. W kraju są odpowiednie służby, które nadzorują przeprowadzanie tych kontroli i sprawdzają wiarygodność uzyskanych przez nie wyników. W ostatnich czasach powstało wiele nowych metod badawczych, które są coraz to dokładniejsze. Najczęściej stosowaną metodą są badania penetracyjne, służą one do badania konstrukcji metalowych oraz niemetalowych, nie stosuje się tej metody jednak do materiałów porowatych, ponieważ nie daje ona wtedy miarodajnych wyników. Badania radiologiczne są stosunkowo często przeprowadzane, gdyż są dość tanie i nie wymagają posiadania bardzo drogiego sprzętu, wykorzystują one fale radiowe w komponentach. Czasami wyniki badań są mało dokładne i potrzebny jest profesjonalny serwis aparatów RTG. Badania składu chemicznego – PMI – są jedną z najnowocześniejszych, najdokładniejszych, ale jednocześnie też najdroższych metod służących do badania składu chemicznego konstrukcji.

Ze względu na wysoką cenę metoda ta jest stosunkowo rzadko stosowana, tylko przy naprawdę drogich inwestycjach. Badania magnetyczne wykorzystują oddziaływanie siły strumieni magnetycznych na cząsteczki ferromagnetyczne na powierzchni obiektu.