You are currently viewing Korzystanie z systemów dozowania

Korzystanie z systemów dozowania

 

Ciecze mają swoje właściwości charakterystyczne, takie jak spójność, ściśliwość, czy przyleganie. Ciecze nie mają jednak określonej formy, co utrudnia odpowiednie dobranie ilości cieczy. Utrudnia to także sam fakt pobierania cieczy z naczynia czy pojemnika. W celu ułatwienia stosuje się odpowiednio dobrane systemy dozujące.

Działanie i zastosowanie systemów dozowania

systemy dozowania cieczyDozowanie cieczy jest ważnym procesem, zwłaszcza ze względu na charakterystyczny dla wszystkich cieczy brak określonej przestrzennie formy. Bez odpowiedniego systemu dozowania, zadanie pobrania odpowiedniej porcji cieczy jest znacznie utrudnione. Systemy dozowania cieczy mogą być różne, w zależności od zastosowania. Dozowanie mydła płynnego wymaga dużo mniej dokładnego systemu niż dozowanie w chemii czy innych naukach eksperymentalnych. Niektóre specjalne procedury wymagają sposobu dozowania, który jest niestandardowy. Warto zadbać wówczas o cały proces: planowanie, produkcję, instalację i konserwację. Systemy różnią się m.in. ciśnieniem, pod jakim dozowana jest dana ciecz. Jest to dostosowane również do gęstości cieczy, ponieważ innego systemu użyjemy w dozowaniu gęstych substancji, takich jak mydło w płynie, a innych w skomplikowanych fazach, gdzie wykorzystywane są ciecze o konsystencji wody. Dobranie odpowiedniego systemu dozowania jest istotne, ponieważ dzięki temu ciecz jest dozowana prawidłowo oraz w dokładnie obliczonych porcjach, co jest często bardzo ważne.

Substancje o ciekłym stanie skupienia posiadają swoje określone cechy charakterystyczne. Jedną z nich jest brak przybierania określonej formy przestrzennej, dlatego też nie można odłamać czy odkroić konkretnego kawałka, ponieważ jest to ciecz. W celu oddzielenia porcji płynu, stosuje się wyspecjalizowane systemy dozowania.