You are currently viewing Korzystny zwrot z podatku – rozliczenie ze współmałżonkiem

Korzystny zwrot z podatku – rozliczenie ze współmałżonkiem

 

Zmiana rynku pracy na zagraniczny wiąże się z zapoznaniem się nowymi przepisami z zakresu prawa pracy oraz rozliczania się z uzyskanych dochodów. Świadcząc obowiązki wobec pracodawcy na terenie RFN będziemy musieli dokonać rozliczenia odpowiedniego dla naszej grupy podatkowej, których w Niemczech jest aż 6.

Wspólna deklaracja podatkowa a prowadzenie podwójnego gospodarstwa

zwrot podatku niemcyJeżeli chodzi o zwrot podatku Niemcy umożliwiają złożenie rocznego zeznania podatkowego aż do 4 lat wstecz, do końca maja każdego roku kalendarzowego, następującego po roku podatkowym, za który składane jest rozliczenie. Warto również wiedzieć, że coraz popularniejszym sposobem rozliczania się jest składanie deklaracji PIT przez Internet. Na terenie RFN od 2013r. istnieje możliwość wyrobienia elektronicznej karty podatkowej, zawierające dane posiadacza wraz z aktualną grupą rozliczeniową. Zeznania roczne składane za pośrednictwem platformy internetowej są traktowane przez niemieckie urzędy priorytetowo, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania zwrotu z poniesionych kosztów na uzyskanie przychodu w szybszym terminie. A co w przypadku, gdy  pozostajemy w związku małżeńskim i tylko jedno z nas pracuje poza granicami kraju? Czy nadal istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie? Jeżeli nasz łączny przychód w 90% pokrywają zarobki uzyskane na terenie Niemiec- zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie możliwość złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim Finanzmacie. W takim wypadku mamy także możliwość ubiegania się o uzyskanie III grupy rozliczeniowej, przeznaczonej dla osób, gdzie drugi z małżonków wybrał V próg podatkowy. W tym przypadku miesięczna kwota wolna od opodatkowania to aż 1788 EUR.Ponadto pamiętajmy także, że jako pracownikom zatrudnionym na terenie RFN przysługuje nam pełne prawo do odliczeń za rozłąkę raz w miesiącu czy ulga na dziecko.

Istotne jest także, aby mieć na uwadze, że normalizacja ustawy podatkowej z dn 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. jasno określa, iż osobom pracującym za granicą przysługuje tzw. zasada progresji, a więc braku podwójnego opodatkowania. W skrócie: za uzyskany przychód rozliczamy się w tym państwie, w którym w danym okresie pracowaliśmy.