You are currently viewing Oczyszczalnia ścieków w pobliżu naszego domu

Oczyszczalnia ścieków w pobliżu naszego domu

Mieszkając na wsiach lub na peryferiach miast bywa tak, że nie mamy możliwości podłączenia swojego budynku do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości. W związku z tym musimy radzić sobie z wykorzystaniem innych metod. Często budowane są konstrukcje zbierające nieczystości i po pewnym czasie musimy zamówić wóz asenizacyjny.

Ekologiczne odprowadzanie ścieków i deszczówki

przydomowe oczyszczalnie ściekówDużą popularność na przestrzeni ostatnich kilku lat zyskują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie funkcjonuje spora ilość firm, która zajmuje się zarówno sprzedażą gotowych elementów, z których taka oczyszczalnia powstanie jak również samym montażem oraz wcześniejszym doradztwem. Bardzo dużą zaletą budowania takich konstrukcji jest możliwość uzyskania dotacji na ich budowę. Dotacje uzasadniane są tym, że budowa takich obiektów jest przyczynianiem się do ochrony środowiska. Często zdarza się, że firmy sprzedające oczyszczalnie ścieków zapewniają nam koordynowanie ich funkcjonowania. Przejawia się to w taki sposób, że oferują nam oni serwis takiej oczyszczalni więc nie musimy samodzielnie ingerować w jej działanie. Sam proces związany z oczyszczaniem bywa bardzo skomplikowany więc niekiedy lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie wszelkich szczegółów technicznych firmom, które się specjalizują w tej dziedzinie. Dużą zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że są one ukryte pod ziemią dzięki czemu nie absorbują miejsca w naszym ogrodzie.

Popularnym zjawiskiem jest to, że do omawianych przydomowych oczyszczalni ścieków podłączane są systemy drenażowe odprowadzające deszczówkę z naszego podwórka. Dzięki temu woda po obfitych ulewach nie zalega na trawniku i jest ona filtrowana i po oczyszczeniu wraca do naturalnego obiegu. Generalnie stosowanie takich oczyszczalni przynosi same korzyści.