Projekty paszociągów dopasowane do potrzeb fermy

Projekty paszociągów dopasowane do potrzeb fermy

 

W hodowli zwierząt gospodarskich warto stosować nowoczesne technologie. Do takich należy z pewnością zastosowanie paszociągów. Są to specjalne linie technologiczne, które nie tylko przygotowują, ale również zadają paszę zwierzętom. Zadawanie paszy może odbywać się o regularnych porach albo może być kontrolowane przez dotyk zwierząt (zwierzę dotyka część paszociągu, co prowadzi do jego uruchomienia).

Paszociąg do przygotowywania pokarmów suchych i mokrych

paszociągi spiralneZastosowanie paszociągów prowadzi przede wszystkim do dużej oszczędności czasu. Koszty robocizny zostaną zminimalizowane, a przecież właśnie na tym zależy hodowcom. W chlewniach, które na co dzień nie korzystają z paszociągów, cały proces przygotowania pokarmu, a następnie jego zadawanie zajmuje aż 70% czasu pracy! To naprawdę dużo. Warto więc zainwestować w te linie technologiczne i mieć więcej czasu dla siebie. Z pewnością paszociągi spiralne przyczyniły się do zmechanizowana i znacznego rozwoju w zakresie hodowli trzody chlewnej i innych zwierząt gospodarskich. Jak wiadomo, świnie spożywają zarówno pokarmy suche jak i mokre. Paszociągi mogą służyć do zadawania zmiennie pokarmów suchych i mokrych. Nie trzeba instalować do tego dwóch osobnych linii technologicznych. W nowoczesnych paszociągach znajdują się zraszacze, które nawadniają paszę suchą i zamieniają ją w mokrą. Koszt zakupu linii technologicznej jest dość wysoki. Dlatego warto zwrócić się do firmy, która zajmuje się produkcją paszociągów spiralnych.

Taka firma może wykonać indywidualnie dopasowany projekt. Dzięki temu można zoptymalizować koszty i zamontować paszociąg dopasowany do potrzeb danej fermy. Okazuje się, że zakup paszociągów jest opłacalny najbardziej w przypadku ferm hodowlanych, w których utrzymuje się co najmniej 800 sztuk zwierząt. Takie urządzenia poprawiają też dobrostan zwierząt.