You are currently viewing Przemysłowe systemy odpylania w zakładach produkcyjnych

Przemysłowe systemy odpylania w zakładach produkcyjnych

Kontrolowanie zapylenia w miejscu pracy jest istotnym elementem w spełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Systemy kontroli nie tylko pomagają zmniejszyć emisję w miejscu pracy, ale również pomagają chronić pracowników.

Zastosowanie systemów odpylania w wielu branżach

przemysłowe systemy odpylaniaPył powstający w wyniku operacji przetwarzania materiałów jest głównym źródłem oparów i pyłu zawieszonego w powietrzu. Pył wytwarzany podczas górnictwa, budownictwa lub w zakładach przetwórstwa drzewnego jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zanieczyszczenia środowiska (w szczególności zanieczyszczenia powietrza). Na przykład, poza niebezpieczeństwem wybuchu, zwłaszcza gdy jest rozproszony w powietrzu, pył węglowy jest dość niebezpieczny, głównie dlatego, że przyczynia się do powstawania chorób płuc u górników. Systemy kontroli pyłów zbierają pył i opary wytwarzane w procesach przemysłowych, takich jak produkcja cementu, wydobycie węgla i produkcja mebli. Urządzenia jakimi są przemysłowe systemy odpylania zbierają suche pyły z powietrza do pojemników wyposażonych w filtry.  Mokre zbieranie pyłu natomiast polega na zastosowania rozpylaczy wodnych, pistoletów wodnych i mgieł do kontrolowania. Najczęściej stosowaną technologią tłumienia na mokro są systemy rozpylania wody, które są używane głównie do sterowania obiektami przemysłowymi i kopalnianymi. W celu poprawy wydajności większość mokrych systemów kontroli pyłów wykorzystuje środki powierzchniowo czynne. Dotyczy to głównie materiałów wymagających specjalistycznego zastosowania, takich jak koks i węgiel, które są trudne do zwilżenia.

Pochłanianie pyłu w powietrzu jest mniej powszechną metodą kontroli pyłu. Dzięki tym metodą można uniknąć między innymi pożarom i wybuchom, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, zmniejszyć koszty konserwacji i napraw maszyn i urządzeń.