You are currently viewing Rodzaje bram ognioodpornych

Rodzaje bram ognioodpornych

W niektórych obiektach ze względu na ich przeznaczenie niezbędne jest stosowanie dodatkowych środków ochrony. Poszczególne instalacje czy elementy, które muszą być użyte są określone w krajowych rozporządzeniach czy ustawach. Jednym z ważniejszych zagadnień jest z całą pewnością ochrona przeciwpożarowa budynku. Wszędzie tam, gdzie może przebywać wiele osób w przestrzeni zamkniętej niezbędne jest stosowanie określonych zabezpieczeń.

Ochrona przeciwpożarowa magazynów

brama przeciwpożarowaMożna je podzielić na środki ochrony biernej oraz aktywnej. W pierwszym przypadku podczas budowania obiektu stosowane są specjalne preparaty, które mają zwiększyć odporność ogniową konstrukcji. Jeśli chodzi o aktywne formy ochrony to stosowane są przeważnie specjalne systemy sygnalizacji pożaru. Niemniej jednak istotnym zagadnieniem jest także możliwość rozgraniczenia stref pożarowych w momencie wystąpienia zagrożenia. Do tego stosowana jest brama ppoż rolowana o odpowiedniej odporności ogniowej. Takie rozwiązanie pozwala bardzo szybko zagrodzić wszelkie możliwe drogi rozprzestrzeniania się ognia. Warto wspomnieć, że brama przeciwpożarowa ze względu na istotną rolę jaką pełni musi być certyfikowana. To oznacza, że przed wprowadzeniem na rynek producent takiego wyrobu powinien przekazać go do akredytowanego laboratorium badawczego.

Jednostka taka jest w stanie przeprowadzić wszystkie niezbędne testy na zgodność z określoną normą. Po tym wydawany jest stosowany certyfikat czy atest. Tylko takie wyroby powinny być stosowane w ochronie przeciwpożarowej. Pozwala to zapewnić możliwie największą niezawodność ich działania, a także trwałość. Jest to niezwykle istotne z perspektywy funkcjonowania w warunkach docelowych co oznacza oddziaływanie wysokiej temperatury sięgającej blisko tysiąc stopni Celsjusza.

więcej na: https://fortaxa.pl/