You are currently viewing Różnorodne rodzaje taśm przenośnikowych

Różnorodne rodzaje taśm przenośnikowych

  • Post author:
  • Post category:Przemysł

Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie to jedno z najistotniejszych zagadnień, nad którym pracują właściciele firm. Od sprawności przepływu materiałów zależy bowiem kondycja firma określana wolumenem produkcji. Ilość dostępnych urządzeń transportujących daje gwarancję budowy najodpowiedniejszego systemu dostaw i odbioru.

Nowoczesne taśmy przeznaczone do transporterów

taśmy transportująceNowoczesne taśmy transportujące produkowane są z wielu różnorodnych materiałów aby zapewnić najlepszą przyczepność dla określonych kategorii ładunków. Jednym z powodów sięgania po różnorodne materiały jest konieczność zapewnienia możliwości pracy w różnorodnych warunkach środowiska. Najczęściej wykorzystywane są w przemyśle taśmy gumowe ze względu na ich uniwersalny charakter. Służą do przenoszenia ładunków jednostkowych w kartonach i kontenerach, substancji sypkich, kruszyw, a także półpłynnych mas. Oprócz taśm gumowych dość często korzysta się z transporterów zaopatrzonych w taśmy teflonowe i silikonowe. Są to materiały odporne na wysokie i niskie temperatury. Mogą pracować w środowisku o podwyższonej wilgotności oraz zanieczyszczonym chemicznie. Cechą wspólną wymienionych taśm transportujących jest ich warstwowa budowa. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości taśmy oraz naprężenia. Warstwę wzmacniającą wykonuje się z tkanin wykonanych z poliestru i poliamidu. Na zewnętrznych powierzchniach taśm transportujących umieszcza się aplikacje mające za zadanie zwiększenie przyczepności co podnosi skuteczność działania.

Taśmy transportujące wykonuje się również z tworzyw sztucznych raz innych materiałów. Warto zwrócić uwagę na taśmy modułowe z tworzyw sztucznych, które są bardzo łatwe w montażu. Ich podstawową zaleta jest możliwość produkcji w dowolnym kształcie dopasowanym do specyfiki ładunków.