You are currently viewing Turbiny wiatrowe typu VAWT

Turbiny wiatrowe typu VAWT

Generator wiatrowy (turbina wiatrowa, silnik wiatrowy, siłownia wiatrowa) to urządzenie, które przetwarza energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną. Turbiny wiatrowe produkowane są w szerokim zakresie rozmiarów, z osią poziomą lub pionową. Turbiny wiatrowe o osi pionowej (VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)) mają główny wał wirnika ustawiony pionowo.

Siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu

turbina wiatrowa o pionowej osi obrotuJedną z zalet tego układu jest to, że turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu nie musi być skierowana na wiatr, aby była efektywna, co jest istotne w miejscu, gdzie kierunek wiatru jest bardzo zmienny. Jest to również korzystne, gdy turbina jest zintegrowana z budynkiem, ponieważ z natury jest mniej sterowalna. Ponadto generator i przekładnia mogą być umieszczone blisko ziemi, wykorzystując bezpośredni napęd z zespołu wirnika do naziemnej przekładni, co poprawia dostępność do konserwacji. Gdy turbina jest zamontowana na dachu, budynek zazwyczaj przekierowuje wiatr przez dach, co może podwoić prędkość wiatru na turbinie. Jeśli wysokość wieży turbiny zamontowanej na dachu wynosi około 50% wysokości budynku, jest to wartość zbliżona do optymalnej dla uzyskania maksymalnej energii wiatru i minimalnych turbulencji. Podtypy konstrukcji o osi pionowej obejmują m.in. urządzenie pod nazwą Giromill. Jest to podtyp turbiny Darrieusa z prostymi, a nie zakrzywionymi łopatkami.

Odmiana cykloturbiny ma zmienny skok w celu zmniejszenia pulsacji momentu obrotowego i jest samostartująca. Zaletami zmiennego skoku są: wysoki moment rozruchowy, szeroka, stosunkowo płaska krzywa momentu obrotowego, wyższy współczynnik wydajności i bardziej efektywna praca przy turbulentnym wietrze oraz niższy współczynnik prędkości łopatek, który obniża naprężenia zginające łopatki.