You are currently viewing Utylizacja produktów spożywczych

Utylizacja produktów spożywczych

  • Post author:
  • Post category:Usługi

 

Prowadząc biznes związany z artykułami spożywczymi możemy w pewnym momencie spotkać się z problemem utylizacji artykułów przeterminowanych lub popsutych. Oczywiście najlepiej jest sprzedać wszystkie artykuły w momencie gdy jest ważny ich okres przydatności do spożycia, nawet po cenie zakupu lub niższej, minimalizując tym samym ewentualne straty. Jednak nie zawsze może nam się udać taki proceder.

Co zrobić z odpadami spożywczymi?

odpady spożywczeSzczególnie gdy prowadzimy dużą hurtownię spożywczą to jesteśmy narażeni na duże ilości produktów, które mogą ulec przeterminowaniu i nie nadawać się do dalszej odsprzedaży. W takiej sytuacji należy zadbać o to aby wszystkie przeterminowane towary zostały zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dostawca poszczególnych towarów nie może lub nawet nie powinien odebrać także tych przeterminowanych. Jeżeli w ten sposób nie możemy się pozbyć problemu, należy poszukać konkretnej firmy, która utylizuje nieodpowiednie odpady spożywcze i zamówić ich odbiór. Oczywiście zazwyczaj taki proceder będzie wiązał się z pewnymi kosztami, jednak w zamian otrzymamy pełną dokumentację potwierdzającą przekazanie i odbiór odpadów z wyszczególnieniem ich rodzajów, wagi oraz jeżeli sobie tego zażyczymy to nawet sposobu ich utylizacji. Ze względów dopełnienia wymogów prawnych posiadanie takiej dokumentacji jest dla nas bardzo ważne.

W świetle przepisów prawa w Polsce odpowiednia gospodarka odpadami, również tymi spożywczymi jest ściśle regulowana zarówno przez przepisy polskie jak i Unii Europejskiej, więc będąc przedsiębiorcą musimy szczególnie pilnować wszelkich związanych z nimi formalności, ponieważ podlegamy okresowym kontrolą odpowiednich służb, którym przykładowe karty odpadów będziemy musieli udostępnić.