You are currently viewing Za co można odzyskać zwrot podatku?

Za co można odzyskać zwrot podatku?

Bardzo często firmy, które świadczą usługi transportowe poza granicami kraju ubiegają się o zwrot podatku vat za tankowane paliwo czy opłaty za autostrady. Są to niezwykle powszechne wydatki takich firm. Dzięki otrzymaniu sprawnego zwrotu podatku możliwe jest zachowanie płynności finansowej firmy.

Jak odzyskać podatek vat z Unii Europejskiej?

odzyskanie vat z uePrzedsiębiorstwa, które wykonują swoje usługi na terenie krajów Unii Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku vat. Sprawne odzyskanie vat z UE jest możliwe dzięki skorzystaniu z pomocy specjalistów, którzy działają w tym temacie. Znają się na dynamicznie zmieniającym się prawie, zatem są na bieżąco. Można samodzielnie złożyć wniosek o zwrot podatku, jednak w przypadku popełnienia błędu można otrzymać odmowę lub cała procedura zwrotu podatku zostanie znacznie wydłużona. Specjaliści sprawnie załatwią wszelkie niezbędne sprawy i w miarę możliwości przyspieszą cały proces. Zwrotu podatku vat można ubiegać się za tankowanie, opłaty parkingowe i drogowe, płatności za autostrady, wyżywienie, towary luksusowe, wynajem aut, naprawy, części samochodowe. Należy gromadzić wszelkie rachunki oraz faktury, ponieważ na ich podstawie będzie dokonywany zwrot. Należy przestrzegać również terminu złożenia wniosku. Do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, w przypadku firm z siedzibą w Unii Europejskiej. Do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, w przypadku firm spoza Unii Europejskiej. Terminy te są nieprzekraczalne, zatem należy ich przestrzegać.

Możliwe jest złożenie korekty wniosku o zwrot podatku, jednak należy mieć na uwadze, że nie każdy kraj UE respektuje korekty. W przypadku błędnie wystawionego wniosku możliwe jest otrzymanie decyzji odmownej. Można jednak się od niej odwołać, poprawić to co jest błędne i czekać z nadzieją, że wniosek zostanie uznany.