You are currently viewing Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej

  • Post author:
  • Post category:Biznes

Prowadzenie własnej firmy daje dużą swobodę, ale też niesie ze sobą wiele ryzyk, które trzeba wziąć na swoje barki. Każdego roku zamykają się setki działalności gospodarczych i spółek, ale też mnóstwo nowych powstaje, dzięki czemu równowaga jest zachowana. 

Kto może zlikwidować firmę? 

likwidacja firmPoczątki działalności nigdy nie są proste, bo młody stażem przedsiębiorca uczy się wszystkiego od podstaw. Im szybciej rozkręci firmę, tym lepiej dla jej sytuacji finansowej. Każdy chce jak najszybciej osiągnąć zysk, ale nie można się oszukiwać i trzeba patrzeć realnie. Najczęściej firmy w ciągu pierwszych miesięcy, lub nawet lat, wykazują mniejszą, lub większą stratę, więc trzeba być na to przygotowanym. Jeżeli jednak taka sytuacja się przedłuża, a przedsiębiorcy nie widzą szans na polepszenie sytuacji, to najlepszym rozwiązaniem będzie likwidacja firm. Nie jest to prosta decyzja, ale czasem najlepsza biorąc pod uwagę panujące warunki. Likwidując działalność trzeba ustalić ostateczny termin zamknięcia firmy i najlepiej żeby to być ostatni dzień miesiąca, gdyż wtedy łatwiej będzie dokonać niezbędnych rozliczeń. Koniecznie trzeba sporządzić spis z natury na dzień zamknięcia działalności gospodarczej. Trzeba w nim uwzględnić wszystkie towary, materiały, półfabrykaty i środki trwałe jakie nam zostały. Jeżeli przedsiębiorca podlegał obowiązkowi opłacania podatku od towarów i usług, to musi dokonać zgłoszenia w ciągu siedmiu dni od zaprzestania prowadzenia działalności w wyznaczonym Urzędzie Skarbowym. 

Firmę likwiduje zawsze właściciel i to on, lub osoba przez niego upoważniona, musi dokonać niezbędnych formalności w wyznaczonych terminach. Najczęściej w ciągu kilku dni można dopełnić wszystkich koniecznych obowiązków związanych z zamknięciem firmy.