You are currently viewing Zastosowanie termowizji

Zastosowanie termowizji

Termowizja jest powszechnie wykorzystywana w wielu dziedzinach. Najpowszechniej pomiary termowizyjne stosowane są w budownictwie. Głównie do sprawdzania jakości oraz szczelności warstw izolacyjnych.

Termowizja może znacznie obniżyć koszty

termowizjaNieprawidłowo wykonane ocieplenie budynku powoduje duże straty ciepła, a to powoduje znacznie obciążenie naszego budżetu przeznaczonego na ogrzewanie domu. Dlatego właśnie termowizja może znacznie nam te koszta obniżyć, gdyż dzięki niej będziemy mogli szybko wykryć mostki termiczne oraz wszelkie nieszczelności. Ponad to kamera termowizyjna może znaleźć zastosowanie w przemyśle do zlokalizowania wadliwych elementów maszyn oraz ułatwienia ich naprawy. Z racji, że jakikolwiek przestrój w produkcji, powoduje duże straty okresowo wykonuje się badania termowizyjne, aby zapobiec awarii. Dodatkowo zainstalowanie kamer termowizyjnych jest niezbędne w linii technologicznej wszystkich produktów wymagających odpowiedniej temperatury do przebiegu procesu, a także gdy temperatura wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przykładem mogą być zakłady hutnicze, przerobu szkła, przemysł rafineryjny oraz petrochemiczny, a także szklarski. Kamery termowizyjne coraz częściej wykorzystuje się również w medycynie. Za ich pomocą możemy wykryć czy nie występują jakieś stany zapalne, a także czy działa zastosowana terapia na osteoporozę. Pirometr, będący mniej zaawansowany niż typowa kamera termowizyjna, zastosowanie znajdzie z pewnością w ratownictwie górskim.

Bezdotykowy pomiar temperatury bowiem pozwala na znalezienie chociażby ludzi zasypanych lawiną. Ponad to, kamery termowizyjne nawet stosuje się w straży pożarnej, ułatwia to poruszanie się strażakom w zadymionych pomieszczeniach.